Vítejte na stránkách obce Obec Černolice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledávání

Rozpočet

Nalezeno: 117 výsledků
 • Pavel Schmidt
publikováno

Další plány a vize

Veřejná diskuse o podobě centra obce 15.6.2022

Diskuse se ve středu 15.6. účastnila asi desítka místních občanů. Autorky krajinářské studie Yuliana Kostyunichevá a Anna Veselá představily detailně svůj projekt. Dalším kroke, který obec musí provést, je zpracování dopravní studie kvůli parkovacím místům. Teprve poté může dojít ke konkrétnímu naplňování představ o centru.

Úřad
 • OI admin
publikováno

Kontakty

Adresa

Obec Černolice

Hlavní 64
252 10 Černolice

Telefon:            257 711 372
E-mail obce:  
 obec@cernolice.net
E-mail OÚ:       podatelna@cernolice.net
WWW:               https://www.cernolice.net
DS:                    rg5ajw2   
IČ:                     00241113
OKEČ:               75110
CZ-NACE:         841100
CISOB / ZUJ:     539121
 
Bankovní účet: 12621111/0100

Úřad
Obec
 • OI admin
publikováno

Spolek Černolice

Jarní údržba Jedlé zahrady - 27.4.

Dětská skupina V Zahradě přibírá nové děti

Dětská skupina V Zahradě přibírá nové děti pro následující školní rok. Více informací v přiloženém letáku.

Obec
 • OI admin
publikováno

2018

2018, 12. prosince: Žádost o dotaci na Revitalizaci obecního parku

ZO usnesením č. 10-2-2018 schválilo podání dvou žádostí o dotaci z dotačních programů MMR ČR pro rok 2019 a to v rámci programu „Podpora obnovy místních komunikací“ na „Rekonstrukci ulice Ke Křížku“ a v rámci programu „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ na „Revitalizaci obecního parku“.

Obec
 • OI admin
publikováno

2019

2019, 21. srpna: Soutěž na multifunkční budovu

ZO usnesením č. 10-6-2019 schválilo vyhlášení výběrového řízení na architektonickou studii multifunkční budovy na pozemku p.č. 299/3. Tj. vedle hřbitova.

Obec
 • OI admin
publikováno

2020

2020, 16. prosince: ZO schválilo konečnou podobu VČC v parku

ZO usnesením č. 15-15-2020/ZO schválilo čerpání krajské dotace vč. podmínek čerpání pro projekt výstavba komunitního centra (VČC). Tím ukončilo téměř celoroční diskusi, jak by měla vypadat stavba komunitního centra v rámci projektu Revitalizace obecního parku.

Obec
 • OI admin
publikováno

2021

2021, 21. dubna: Rekapitulace budování obecního centra 2011-2021

Vedení obce považuje za přirozené centrum obce tyto prostory: okolí budovy OÚ, obecní park a okolí Hořejšího rybníka.

Obec
 • OI admin
publikováno

Obecní úřad

2023

Pořízení fotovoltaiky na budovu OÚ v obci Černolice

Obec
 • OI admin
publikováno

Rybníky, vody

Hořejší rybník (rekonstrukce)

Obec
 • OI admin
publikováno

Informační e-maily a sms

Popis služby

Obec Informuje je moderní informační systém, který byl zaveden pro zlepšení komunikace mezi obecním úřadem a obyvateli obce. Cílem tohoto systému je poskytovat občanům aktuální informace přímo od zdroje, což zajišťuje rychlý a efektivní přenos důležitých oznámení a novinek.

Uživatelé, kteří se zaregistrují, obdrží notifikační e-maily, případně SMS zprávy pokaždé, když obecní úřad publikuje nové informace. Tato služba je zvláště užitečná pro okamžité informování o mimořádných událostech, plánovaných akcích, změnách v komunálních službách či jiných důležitých oznámeních.

Obec
 • OI admin
publikováno

Knihovna

Seznam knih k 25.10.2022

  Seznam knih 2022Seznam knih 2022(ODS, 55 kB)

Kontakt

Otevírací doba: každé pondělí od 14 do 18 hod
Podmínky členství: roční poplatek za knihovnické služby 50 Kč, každému platícímu bude vystavena členská legitimace.


knihovnice: Drahomíra Hodková
emailknihovna@cernolice.net

Obec
 • OI admin
publikováno

Volby 2014

Komunálních voleb v obci Černolice se ve dnech 10. - 11. října účastnilo 237 voličů, tj. 82 %. Vzhledem k takto vysoké volební účasti si Český statistický úřad vyžádal po předsedovi a zapisovateli volební komise potvrzení o takto vysoké volební účasti. Počet volených zastupitelů: 9.

Úřad
 • OI admin
publikováno

Obec Černolice

Historie

O vsi (původně Črňlice), je první písemná zmínka v listině kláštera kladrubského z roku 1239. Před rokem 1620 byly Černolice majetkem svatovítské kapituly. Urbář z té doby uvádí: „V té vsi jest krčma výsadní…“ Na počátku 18. století byl vystavěn Nový Dvůr.

Čilý společenský život se zde začíná rozvíjet v roce 1898, kdy je ve vsi založen sbor dobrovolných hasičů, který byl v roce 1925 rozšířen o dramatický divadelní kroužek. V sále pana Antonína Procházky se v následujících letech konají několikrát ročně divadelní představení.

Dalším kulturním centrem Černolic byl hostinec pana Františka Kříže, kde byly pořádány tancovačky a plesy. V roce 1922 se dřívější osada Všenor osamostatňuje. Tohoto roku se zde nalézalo 71 domů, ve kterých žilo 354 obyvatel.

Obec
 • OI admin
publikováno

Kontakty

Adresa

Obec Černolice

Hlavní 64
252 10 Černolice

Telefon:            257 711 372
E-mail obce:  
 obec@cernolice.net
E-mail OÚ:       podatelna@cernolice.net
WWW:               https://www.cernolice.net
DS:                    rg5ajw2   
IČ:                     00241113
OKEČ:               75110
CZ-NACE:         841100
CISOB / ZUJ:     539121
 
Bankovní účet: 12621111/0100

Úřad
Obec
publikováno

Prohlášení o přístupnosti

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

publikováno

Základní informace

Obecní úřad

Obecní úřad je vám k dispozici v úředních hodinách, kdy si zde můžete vyřídit všehny potřebné věci.

Úřad
publikováno

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad
publikováno

Elektronická podatelna

Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím níže uvedeného formuláře, e-mailové zprávy nebo na technickém nosiči dat (usb flash). Nosič můžete doručit do podatelny Obecního úřadu v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Poznámka: v případě elektronického podpisu nutno používat zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz .

Adresa elektronické podatelny: email

Úřad
publikováno

Czech Point

Co je to Czech POINT

Český  Podací  Ověřovací  Informační  Národní  Terminál,  je projektem,  který by  měl  zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

Úřad
publikováno

Smlouvy

SMLOUVY NAD 50tis. Kč NALEZENTE V REGISTRU SMLUV

https://smlouvy.gov.cz/

19.7.2023 Veřejnoprávní smlouva, Dotace Spolek Černolice z.s.

Úřad
 • OI admin
publikováno

Knihovna

Seznam knih k 25.10.2022

  Seznam knih 2022Seznam knih 2022(ODS, 55 kB)

Kontakt

Otevírací doba: každé pondělí od 14 do 18 hod
Podmínky členství: roční poplatek za knihovnické služby 50 Kč, každému platícímu bude vystavena členská legitimace.


knihovnice: Drahomíra Hodková
emailknihovna@cernolice.net

Obec
 • OI admin
publikováno

Informační e-maily a sms

Popis služby

Obec Informuje je moderní informační systém, který byl zaveden pro zlepšení komunikace mezi obecním úřadem a obyvateli obce. Cílem tohoto systému je poskytovat občanům aktuální informace přímo od zdroje, což zajišťuje rychlý a efektivní přenos důležitých oznámení a novinek.

Uživatelé, kteří se zaregistrují, obdrží notifikační e-maily, případně SMS zprávy pokaždé, když obecní úřad publikuje nové informace. Tato služba je zvláště užitečná pro okamžité informování o mimořádných událostech, plánovaných akcích, změnách v komunálních službách či jiných důležitých oznámeních.

Obec
 • OI admin
publikováno

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Úřad
 • OI admin
publikováno

Kde se obec nachází

Obec Černolice se nachází nedaleko od Prahy na okraji Brdských kopců. Přesněji řečeno na začátku Hřebenů. Krásnou dominantou obce Černolice je chráněná přírodní památka Černolické skály, tvořené pevnými ordovickými křemeny. Kdysi se také nazývala Čertovy skály.

Obec
 • OI admin
publikováno

Od 1239 do 60. let 20. století

1239 - 1945

Zdrojem nejstarších informací je zejména Všenorská kronika, která byla vydána k 900. letům obce Všenory. Až do 20. let 20. století byla totiž historie obcí Černolice a Všenory v mnohém společná. Byly to dokonce doby, kdy Černolice hrály prim a Všenory byly pouhou osadou. I když nejvyšší místní panstvo sídlilo na všenorském statku. "Sláva" Černolic končí ve chvíli postavení železniční trati podél Berounky. Od té doby Všenory vzkvétají do krásy, zatímco Černlice upadají v bukolické zapomnění.

Obec
 • OI admin
publikováno

Od 60. let 20. století

20. století - začátek 60. let/éra ČSSR (zejména ze školní kroniky černolické školy)

I na začátku 60. let je zřejmé, že obec Černolice si zachovává svoji bukolickou podobu. Bojuje s nedostatkem mladých lidí, místní sportovní oddíl je chudý, obec trápí problémy s vodou. Jednou z mála šancí do budoucna je dostavba asfaltové komunikace až do obce, aby jí mohla projíždět pravidelná autobusová linka. Jinak se výstavba odehrává občas i za zvuků budovatelských písní a básniček.

Obec
 • OI admin
publikováno

Historické fotografie

2020, 22. dubna: Bývalá "Kutilovna" V Černolicích

Do obecního archivu přibyla historická fotografie, která zachycuje dům Novákových a bývalý dům Kutilových (vlevo) na Dolní návsi. Zaniklému domu se říkalo - údajně - "kutilovna".

Obec
 • OI admin
publikováno

Volby 2018

15. října 2018: Jak dopadly komunální volby v okolních obcích

V obcích okolo zdejší obce dopadly komunální volby bez větších překvapení. V několika vč. Černolic byla podána jediná kanddátka:
- Bratřínov, Davle, Hvozdnice, Jíloviště, Klínec.

V naprosté většině obcí kandidují různá sdružení nezávislých kandidátů. Ne parlamentní strany. Výjimkou je pouze obec Bojanovice, kde vyhrála sociální demokracie. Politické hnutí ANO podalo kandidátku pouze v Mníšku pod Brdy. Těsně před volbami ji stáhlo. Podle info.cz se výbor hnutí rozhodl celou kandidátku zrušit. Důvodem byly zásahy do kandidátní listiny bez vědomí hnutí, řekla serveru info.cz bez dalších podrobností krajská manažerka ANO Romana Fischerová.

Ve většině obcí kandidující subjekty z roku 2014 pokračují vítězně i po volbách 2018 a většina starostů zůstane velmi pravděpodobně na svých místech. Kde tedy lze očekávat změny (pouze odhad):

- v obci Všenory určitě, protože dlouhodobý starosta Z.Seidler již nekandidoval,
- v obci Karlík pravděpodobně skončí starostka O.Sommerová,
- změna na postu starosty čeká určitě obec Trnovou,
- otázkou je, zda na svém místě v Mníšku pod Brdy vydrží P.Digrin. Podaří se mu jako v minulých letech sestavit úspěšnou koalici?
- zajímavý vývoj se může odehrát i v obci Dobřichovice. Záleží na tom, kdo se s kým spojí.

Úřad
 • OI admin
publikováno

Volby 2014

Komunálních voleb v obci Černolice se ve dnech 10. - 11. října účastnilo 237 voličů, tj. 82 %. Vzhledem k takto vysoké volební účasti si Český statistický úřad vyžádal po předsedovi a zapisovateli volební komise potvrzení o takto vysoké volební účasti. Počet volených zastupitelů: 9.

Úřad
 • OI admin
 • 10
publikováno

Kompletní výměna lamp veřejného osvětelní

V obci vč. Potok byla v listopadu dokončena výměna všech světel (79 ks) veřejného osvětlení. Během tří dní. Obec využila průjezdu vysokozdvižné plošiny obcí a pořídila několik fotografií.

Obec
 • 10
publikováno

Rozsvícení vánočního stromu

U obecního úřadu v neděli 27. listopadu navečer byly zahájeny adventní svátky. Žáci Easy Speak zazpívaly vánoční písně a písněmi pokračovala i Miriam Wolfová z pořádajícího Spolku Černolice.

 • 14
publikováno

Hudební jam session se vydařila

V sobotu 30. července od 20:00 proběhlo v obecním parku jam session místních i přespolních muzikantů. Hudebně od rocku přes punk až k jazzu. V základní sestavě hráli Michal Turek, Jiří Kešner, Šaňo Kleberz, Lukáš Michal, Matyáš Zapletal. Časem se přidali Ondra Matějka, Richard James, Eva Káchová, Sebastian Štefko a Alena Matějková.

 • OI admin
 • 10
publikováno

Loučení s létem naštěstí vyšlo, hrála kapela Portless

Hrozba deště se nenaplnila, koncert kapely Portless proběhl bez problémů a úspěšně. Podobně následující diskotéka, která hrála déle, než pravidla obce povolují. Akce se zúčastnilo asi kolem 200 diváků. Nejhorší předpovědi hovořily až o pěti stovkách, ale vývoj počasí mnohé zastavil.

Volný čas
 • OI admin
 • 12
publikováno

Výsadba nových stromů

V sobotu 31.10. proběhla první fáze výsadby ovocných stromů (jablek a hrušní) v oblasti Nové Dvory - viz foto. Nové ovocné stromy byly vysázeny na místo nedávno zlikvidovaných starých stromů, ze kterých často zbývaly už jenom pahýly.

Obec
Volný čas
 • OI admin
 • 12
publikováno

Rockové Vítání léta bylo úspěšné

V sobotu 4.7. přišla na Vítání léta do obecního parku zhruba stovka lidí. První dvě hodiny hrála slovenská kapela Nebe na Zemi. Poté, až do půl druhé ráno kapela Pátý element.

Volný čas
 • OI admin
 • 11
publikováno

Tancovačka byla úspěšná, leč...

Akce se účastnilo "jen" necelých 40 osob. Zhruba polovinu tvořili černoličtí, druhou řitečtí. Všichni zúčastnění se shodli, že zábava se povedla. Tancovalo se od začátku až do odjezdu posledního autobusu. Leč. Účast černolických byla zanedbatelná. Proto obec bude zvažovat, zda to nebyla tancovačka poslední?

Volný čas
 • OI admin
 • 13
publikováno

Práce kvůli rozhledně začaly

Na přelomu února/března provedla firma Eurosignál výkop pro položení kabeláže k budoucí rozhledně. Obec současně provedla odvodnění v ulici Malinové na rozhraní lesa a komunikace dostala po letech nový povrch.

Obec
 • OI admin
 • 13
publikováno

Obecní tancovačka proběhla úspěšně

Účast obyvatel a prodaných vstupenek na obecní tancovačce dosáhl čísla 58. Přišli staří a mladí, z Černolic i z Řitky. Tancovalo se ostošest. Jediný problém nastal s odjezdem autobusů při návratu z Řitky do Černolic. Místo tří spojů jely jenom dva, ale sláva zaplaťpánbůh za to. Ten poslední se vracel našlapaný až po střechu. Lidmi. Protože tentokráte nikdo nefotil, přinášíme aspoň pár fotografií z loňské tancovačky, které jsme aktuálně obdrželi od kapely Perplex.

Obec
 • OI admin
 • 13
publikováno

Nové umělecké artefakty v obci

Díky výborné spolupráci vedení obce s uměleckým vedením restaurace Vystřelené oko v Praze na Žižkově získala obec čtyři nové umělecké artefakty. Jeden je umístěn u Dolní nádrže, druhý u vchodu obecního úřadu a dva v parku. V parku již v minulosti dva artefakty byly umístěny, ale bohužel činností místních vandalů byly postupně zničeny.

Obec
 • OI admin
 • 21
publikováno

Po letech byla otevřena místní obecní knihovna

Otevírací doba: každé pondělí od 14 do 18 hodPodmínky členství: roční poplatek za knihovnické služby 50 Kč, každému platícímu bude vystavena členská legitimace. Další informace v rubrice: Informace - Běžné informace - Knihovna.

Obec
Volný čas
 • OI admin
 • 20
publikováno

Hřiště v parku je v provozu

Hřiště pro děti v obecním parku je již plně v provozu. Bohužel již pár dní po otevření musel být jeden z prvků odvezen k opravě, protože na něj vstoupil otec s dítětem. Prvky jsou jen ! Oprava půjde plně na vrub obce.

Obec
Volný čas
 • OI admin
 • 13
publikováno

Společenský program v obci Černolice

Černolické společenské jaro až podzim 2016 bude mít zhruba tento program (ještě vše není úplně projednané):

Obec
Volný čas
 • OI admin
 • 22
publikováno

V Hrách bez hranic skončila obec 8.

Černolický tým při svém prvním vystoupení na Hrách bez hranic skončil osmý z jedenácti týmů. Dvanáctý, Jíloviště, nedali dohromady tým.

Volný čas
 • OI admin
 • 10
publikováno

Proběhla jarní brigáda v obecním parku

Brigádníci čistili odtok Černolického potoka, hrabali listí, sbírali větve a také připravovali hranici pro Čarodějnice.

Obec
 • OI admin
 • 11
publikováno

Obecní tancovačka se konala 28. února

2. tancovačky obce Černolice se zúčastnilo méně lidí. 45 osob. I přesto byla tancovačka úspěšná. Tancovali téměř všichni.

Obec
Volný čas
 • OI admin
 • 15
publikováno

V obecním parku přibyl mobiliář pro děti

Pro ty nejmenší i ty větší děti byly v pátek 26. září instalovány v obecním parku tři herní prvky: trojhrazda, houpačka a lanová překážka. Užívat se mohou až od pondělí 29. září, kdy již dostatečně zatvrdl beton, do kterého jsou zapuštěny stojany prvků.

Obec

ZO dne 5. února 1991

Návrh, aby občané bez popelnic byli potrestáni částkou 500 Kč. Obec dostává do rozpočtu od státu 700 Kč na hlavu.  Tendence prodat pozemky v chatové osadě Potoky. Výstavba vodovodu

ZO dne 3. prosince 1991

V roce 1992 bude použit zejména plán prací, které zpracovalo ještě poslední MNV v roce 1990. Uživatel obecního parku dostane výpověď.

ZO dne 5. května 1992

Místostarostou se stal Jiří Boháč. Opět projednávána možnost převést prodejnu do vlastnictví pana Valtra. Příprava na volby v roce 1992. Myslivecké sdružení Černolice upozorněno na zchatrálý stav obecního parku.  

ZO dne 25. listopadu 1994 (ustavující po volbách)

1. řádné volby do obecních zastupitelstev v ČR. Na pět míst bylo 6 kandidátů. Z toho pět nezávislí, jediný kandidát - Miroslav Zíma - kandidoval za ODS. Nezávislí získali 4 mandáty, ODS jeden. Ve funkci starosty zůstal Miroslav Zíma, místostarostou byl zvoleni Jiří Boháč. V zastupitelstvu dále zasedli: Vladimír Červený, Pavel Macela a František Pála. Nepostoupila Dana Dlouhá. Bylo scháleno, že zastupitelstvo se bude scházet k poradám každé první úterý v měsíci.

ZO dne 2. dubna 1996

Stavba nástupních ostrůvků pro autobusovou dopravu. Likvidace skládky za parkem. Obyvatelé ulice Pod Hůrkou se rozhodli svépomocí vybudovat prodloužení vodovodu. Obec souhlasí.

ZO dne 7. května 1996

Schválena  rekonstrukce jímky u obecní studny. Rozhodnuto o generální opravě veřejného osvětlení. Termín červen 1996.

ZO dne 18. srpna 1998

Pokračuje masívní odprodej pozemků v Potocích. Záměr obnovit obecní kapličku. Schváleno zvýšení počtu zastupitelů z pěti na sedm pro příští volby.

ZO dne 30. září 1999

Firma Aqua Příbram vysvětlila, co vše je potřeba, aby obec byla zásobována pitnou vodou. Náprava hranic katastru v lesích mezi Černolicemi a Dobřichovicemi. Schválena výstavba rodinných domků v lokalitě Za parkem, leč firma Gate 7 musí zajistit dostatek pitné vody. Zamítnuta výstavba domu v lokalitě Za parkem s rovnou střechou vzhledem k tomu, že v územním rozhodnutí jsou pro celou lokalitu povoleny pouze sedlové nebo valbové střechy.

ZO dne 23. července 2003

Otevření parku brání už jenom stanovisko SÚ Mníšek. Stížnost na nefunkčnost čističky ve Slatinách. Obec se připojuje k žalobě obyvatel Slatin na firmu Gate 7. Schválen záměr vybudovat hřiště nad horním rybníkem.

ZO dne 23. června 2005

Obec hodlá řešit snížení rychlosti v části obce Nové Dvory tak, že omezení rychlosti bude platit v celém úseku od křižovatky U křížku až po vjezd do obce Všenory.

ZO dne 8. prosince 2005

Schválena vyhláška o místních poplatcích (2/2005), kterou se mění dosavadní vyhláška z roku 2001 (3/2001). Obec pomůže při rekonstrukci šaten částkou 50 tisíc Kč. Místostarosta byl pověřen jednáním o historickém majetku obce a jeho převodem na obec. Týká se to například pozemku 261/1. Obec si stěžuje na výkon funkce SÚ Mníšek.

ZO dne 30. ledna 2008

ZO č. 11: Schváleno uzavření smlouvy o uložení zeminy v mezidepónii na pozemku 210/1 á 9 Kč/m2. Schválen záměr pronajmout prostory v budově OÚ Mateřskému centru. Schválena výše příspěvku za připojení ke splaškové kanalizaci na 15 000 Kč. Obec vydává opatření obecné povahy, kterým se vymezuje zastavěné území obce. Schválen znak obce. Souhlas se záměrem pronajmout prostory OÚ MC Čertíci z Černolic. Body bez obsahu.

ZO dne 28. srpna 2008

ZO č. 17: Odsouhlaseno napojení privátní kanalizace Slatin a obecní kanalizaci. Bez detailů projednávaných bodů.

ZO dne 3. prosince 2008

ZO č. 20: Obec přejme komunikaci od manželů Sajdlových. Revolace obecně závazných vyhlášek č. 1 až 5/2008.Rozpočtový výhled pro rok 2010. Obsah bodů bez podrobností.

Zastupitelstvo obce č. 2 dne 18. září 2013

Rozpočet byl schválen jako schodkový. Schodek vznikl povodňovými náklady, které obec vydala, ale nebyly ji ještě všechny zaplaceny. Poslední nevyřízená žádost na kraji zní na částku cca 375 tisíc korun. O této částce rozhodne kraj v pondělí 23. září.  V příjmech nadále pokračuje výpadek u daní osob samostatně výdělečně činných. Na výdaje obec dopadají plnou vahou spory kolem územního plánu a následné žaloby. Soudy stály obec téměř půl milionu korun. Další navýšení nákladů jde na vrub odvolání vedení obce na konci ledna 2013 a návratu tohoto vedení do čela radnice na konci srpna. Výdaje zatěžuje odstupné spojené s těmito personálními přesuny.  Kromě toho byl schválen rozpočtový výhled na roky 2014 až 2016. Vychází ze Strategického plánu obce. Je nutné jej brát s rezervou, protože realita podobné výhledy zcela pozmění. Přesto jej nelze brát jenom jako zbožné přání.

Zastupitelstvo obce č. 6 dne 26. března 2014

Rozpočet na rok 2014 byl schválen s přebytkem 1 227 tisíc Kč. Příjmy činí 5 275 tisíc Kč, náklady 4 078 tisíc Kč. Na straně nákladů došlo ke dvěma úpravám proti návrhu: - položka kultura byla ze 33,2 tisíc Kč zvednuta na částku 40 tisíc, - náklady na ostatní tělovýchovnou činnost stouply z 50 na 80 tisíc Kč, zejména kvůli podpoře mládežnického fotbalu. Rozpočet je vysoce přebytkový, což je způsobeno více než problematickým zaúčtováním dvou penále ve výši 1 045 tisíc Kč firmě, která rekonstruovala bývalou požární zbrojnici. Penále bude řešit následující zastupitelstvo obce. Z větších investičních akcí jde 400 tisíc Kč na projekt Přivaděč Baně, okolo 230 tisíc Kč jsou investice do veřejného osvětlení, cca 150 tisíc Kč půjde na zvelebení obecního parku.  Po několik let trvající diskusi zastupitelstvo dalo definitivně zelenou pro pojmenování ulic. Vedení obce začne neprodleně jednat s vlastníky plotů kvůli souhlasu s umístěním cedulí.