Vítejte na stránkách obce Obec Černolice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Další plány a vize

Veřejná diskuse o podobě centra obce 15.6.2022

Diskuse se ve středu 15.6. účastnila asi desítka místních občanů. Autorky krajinářské studie Yuliana Kostyunichevá a Anna Veselá představily detailně svůj projekt. Dalším kroke, který obec musí provést, je zpracování dopravní studie kvůli parkovacím místům. Teprve poté může dojít ke konkrétnímu naplňování představ o centru.

21. dubna 2021: Veřejná diskuse o nové podobě centra obce

ZO zahájilo diskusi o nové podobě centra obce. Ve složce "Komunál - Centrum obce - 2021" je k dispozici prezentace pro veřejnou diskusi. K dispozici je také rekapitulace jednotlivých kroků v letech 2011 - 2021.

Veřejnost může na obecní mail (obec@cernolice.net) posílat své připomínky, názory, nápady s označením předmětu v záhlaví své zprávy: Centrum obce.

Zastupitelstvo obce ustavilo komisi, která začala specifikovat mantinely budoucího projektu. Složení komise není konečné. Pokud by se našel odborník (architekt, krajinář, projektant), který by měl zájem účastnit se jednání, nechť pošle informaci o svém zájmu prostřednictvím sms na číslo 775767778.

7. listopadu 2018: Plán rozvoje sportu

Ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů musí mít obec zpracován plán podpory a rozvoje sportu. Plán byl konzultován s SK Černolice.

10. února 2017: Fy Eurosignal má zájem rozhlednu postavit

Po letech vizí projevila společnost Eurosignal, šířící v obci datový signál, zájem postavit na Červené hlíně rozhlednu. Po diskusi o její podobě předložila architektonickou studii podoby (viz vizualizace). Následně zpracovala projektovou dokumentací k územnímu řízení a s příslušným stavebním úřadem začala projednávat stavební povolení. Jsou to první vážné kroky, že sen představitelů obce by mohl být naplněn.

Rozhledna na Červeném hlíně

Turistický ruch je jedna z mála příležitostí, jak zvednout zájem o obec Černolice a přivést do obce nějaké finance. Tradiční dominanantou pro turisty je rozhledna. Naši předkové je stavěli poměrně často. Nejenom kvůli turismu. i my bychom rádi jednu postavili, a to na nejvyšším vrcholu na začatků Hřebenů kolem nás. Samozřejmě na Červené hlíně, odkud by bylo k přehlédnutí nejenom naše údolí a údolí Všenorského potoka, ale také druhá strana, Poberouní. S rozhlednou počítá i územní plán.

publikováno: 8. 7. 2024 15:54, Pavel Schmidt

Novinky z Úřadu

  • Pavel Schmidt

Profil zadavatele

V podřízených složkách jsou zobrazeny odkazy na Profil zadavatele a Seznam smluv obce Černolice

Úřad
  • Pavel Schmidt

Pomoc v nouzi

Linka tísňového volání112
 Hasiči150 
 Záchranná služba155
 Policie158
 Záchranná služba Řevnice

257 721 555
257 721 666
257 721 777
Policie ČR Mníšek
974 882 720
737 736 581
Městská policie Mníšek318 541 938
Hasiči Dobřichovice257 711 730
Hasiči Řevnice150
Poruchy elektřiny ČEZ
 840 850 860
840 840 840 
Poruchy vody a kanalizace AquaConsult724 005 900
Úřad
Obec