Vítejte na stránkách obce Obec Černolice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Projednávání změn ÚP

24. června 2020: Schválená změna č.2 UP a zpráva o UP

Zastupitelstvo obce Černolice vydává podle ustanovení § 55b ve spojení s § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 171 - § 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 2 územního plánu Černolic formou opatření obecné povahy, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení.

18. prosinec 2019: Schválený návrh změny č.2 UP - upravený


10. září 2018: Schválený návrh změny č.2 ÚP a zpráva o ÚP


16. května 2018: Podklady návrhu změny č.2 ÚP


14. listopadu 2016: Podklady pro veřejné projednání změny č.1 UP

V příloze jsou kompletní podklady pro veřejné projednání změny č.1 Územního plánu obce Černolice. Veřejné projednání se bude konat ve středu 21. prosince od 17hod. v zasedací síni obecního úřadu Černolice.

23. března 2016: Zastupitelé projednali žádostiv občanů k ÚP

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21.3.2016 zaujalo k žádostem občanů podaných pro 2. změnu územního plánu stanoviska. V drtivé většině se ztotožnilo s doporučeními/nedoporučeními Odboru územního plánu obce Černošice. Většinou "zamítlo" žádosti majitelů chat na rekolaudaci pozemků z rekreačních na stavební. Tento problém se bude řešit celoplošně pro celý katastr obce, a proto nebylo nutno přijímat stanoviska k jednotlivým žádostem.

Pouze ve dvou případech nedošlo k žádnému rozhodnotí, a to v případě žádostí č. 15 a 18. Více podrobností viz Obecní úřad - Územní plán.

21. března 2016: ZO přijalo stanoviska k žádosti občanů ohledně změny č. 2 ÚP

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21.3.2016 zaujalo k žádostem občanů podaných pro 2. změnu územního plánu stanoviska. V drtivé většině se ztotožnilo s doporučeními/nedoporučeními Odboru územního plánu obce Černošice. Většinou "zamítlo" žádosti majitelů chat na rekolaudaci pozemků z rekreačních na stavební. Tento problém se bude řešit celoplošně pro celý katastr obce, a proto nebylo nutno přijímat stanoviska k jednotlivým žádostem. Pouze ve dvou případech nedošlo k žádnému rozhodnotí, a to v případě žádostí č. 15 a 18. O těch se bude jednat na dalším zasedání ZO.

24. února 2016: Koncept změny č. 1 ÚP - návrh a odůvodnění

Úřad územního plánování města Černošice a projektant Foglar Architects předložily obci kompletní návrh a odůvodnění změny č. 1 ÚP obce Černolice vyvolané rozhodnutím soudu.Dalším krokem je společné projednávání s dotčenými orgány, po kterém bude následovat veřejné projednání s veřejností.

26. listopadu 2015: ZO vybralo projektanta pro provedení změny č. 2 ÚP

Zastupitelstvo obce dne 25.11.2015 schválilo jako projektanta změny č. 2 územního plánu obce společnost Foglar Architects. V souvislosti s tím vedení obce upozorňuje všechny občany, že žádosti o změny územního plánu, které mají být projednány v rámci změny č. 2 je nutné doručit na obecní úřad osobně, písemně nebo elektronicky nejpozději do 31. prosince 2015. Žádosti obdržené po tomto termínu nebudou do projednávání změny č. 2 UP zařazeny.

7. října 2015: ZO vybralo projektanta na pořízení změny č. 1 ÚP

ZO schválilo dne 7.10.2015 na základě výběrového řízení projektanta změny č. 1 územního plánu obce Černolice. Vítězem vyhlásilo spoečnost Foglar Architects.

19. srpna 2015: Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení dvou změn ÚP: č. 1 + 2

Zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání dne 19.8.2015 rozhodlo o pořízení změny č. 1 a 2 územního plánu obce Černolice.
Úkolem změny č. 1 je upravit ÚP obce Černolice na základě rozhodnutí soudu a výsledku referenda.
Úkolem změny č. 2 je zohlednit požadavky vlastníků nemovitostí na změny v původním územním plánu a stanovit obecní cíle dalšího rozvoje obce.

25. května 2015: Výsledek místního referenda k zastavitelnosti obce

Dne 24. 5. 2015 proběhlo místní referendum k rozsahu zastavitelnosti v obci Černolice. Referenda se zúčastnilo 45 % voličů. 87 % z nich (což je 39 % ze všech oprávněných voličů) rozhodlo "ANO", tedy pro omezení developerských projektů.

Referendum je platné a jeho výsledek je závazný. 

2013, 4. ledna: Územní plán obce

Počínaje 4. lednem roku 2013 začal v obci Černolice platit Územní plán. 
Schválen Usnesením č. 5-21-2012/ZO: Přijato dne 19.12.2012
publikováno: 10. 4. 2024 16:54, OI admin

Novinky z Úřadu

  • Pavel Schmidt

Profil zadavatele

V podřízených složkách jsou zobrazeny odkazy na Profil zadavatele a Seznam smluv obce Černolice

Úřad
  • Pavel Schmidt

Další plány a vize

Veřejná diskuse o podobě centra obce 15.6.2022

Diskuse se ve středu 15.6. účastnila asi desítka místních občanů. Autorky krajinářské studie Yuliana Kostyunichevá a Anna Veselá představily detailně svůj projekt. Dalším kroke, který obec musí provést, je zpracování dopravní studie kvůli parkovacím místům. Teprve poté může dojít ke konkrétnímu naplňování představ o centru.

Úřad
  • Pavel Schmidt

Pomoc v nouzi

Linka tísňového volání112
 Hasiči150 
 Záchranná služba155
 Policie158
 Záchranná služba Řevnice

257 721 555
257 721 666
257 721 777
Policie ČR Mníšek
974 882 720
737 736 581
Městská policie Mníšek318 541 938
Hasiči Dobřichovice257 711 730
Hasiči Řevnice150
Poruchy elektřiny ČEZ
 840 850 860
840 840 840 
Poruchy vody a kanalizace AquaConsult724 005 900
Úřad
Obec