Vítejte na stránkách obce Obec Černolice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Chci zařídit

Tato sekce má poskytovat řešení životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě.

Vzhledem k tomu, že tyto postupy jsou již standardizované, stačí prostudovat portál veřejné správy, konkrétně na adrese http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

Nabízené postupy na zmíněném portálu poskytnou informace o tom, jak vyřídit různá podání, kam se obrátit a v jakých lhůtách, zda se platí správní nebo jiné poplatky, včetně odkazů na případné formuláře a platné právní předpisy; postupy jsou rovněž propojeny s adresářem, který obsahuje kontakty na orgány veřejné správy.

Shledáte-li některý z postupů nesrozumitelný, neúplný či dokonce nesprávný, pak nejrychlejším možným způsobem nápravy je přímé oslovení konkrétního orgánu veřejné správy (úřadu), který daný postup zpracoval.

Vaše podněty a připomínky můžete rovněž zasílat na e-mailovou adresu podpory uživatelů informační části Portálu veřejné správy: pvs@kshelp.cz.

2017, 19. června 2017: Informace a pomoc Zdravotnické záchranné služby

Kam a kdy se obrátit pro pomoc? Stav, který bezprostředně NEOHROŽUJE život. Informace viz leták ZZS.

publikováno: 30. 11. 2020 20:52,

Novinky z Úřadu

  • Pavel Schmidt

Profil zadavatele

V podřízených složkách jsou zobrazeny odkazy na Profil zadavatele a Seznam smluv obce Černolice

Úřad
  • Pavel Schmidt

Další plány a vize

Veřejná diskuse o podobě centra obce 15.6.2022

Diskuse se ve středu 15.6. účastnila asi desítka místních občanů. Autorky krajinářské studie Yuliana Kostyunichevá a Anna Veselá představily detailně svůj projekt. Dalším kroke, který obec musí provést, je zpracování dopravní studie kvůli parkovacím místům. Teprve poté může dojít ke konkrétnímu naplňování představ o centru.

Úřad
  • Pavel Schmidt

Pomoc v nouzi

Linka tísňového volání112
 Hasiči150 
 Záchranná služba155
 Policie158
 Záchranná služba Řevnice

257 721 555
257 721 666
257 721 777
Policie ČR Mníšek
974 882 720
737 736 581
Městská policie Mníšek318 541 938
Hasiči Dobřichovice257 711 730
Hasiči Řevnice150
Poruchy elektřiny ČEZ
 840 850 860
840 840 840 
Poruchy vody a kanalizace AquaConsult724 005 900
Úřad
Obec