Vítejte na stránkách obce Obec Černolice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledávání

Rozpočet

Nalezeno: 40 výsledků
 • Pavel Schmidt
publikováno

Další plány a vize

Veřejná diskuse o podobě centra obce 15.6.2022

Diskuse se ve středu 15.6. účastnila asi desítka místních občanů. Autorky krajinářské studie Yuliana Kostyunichevá a Anna Veselá představily detailně svůj projekt. Dalším kroke, který obec musí provést, je zpracování dopravní studie kvůli parkovacím místům. Teprve poté může dojít ke konkrétnímu naplňování představ o centru.

Úřad
 • Pavel Schmidt
publikováno

Průkazy a pasy

Průkazy a pasy lze zařídit na městských úřadech např. Černošice, Dobříš, Praha Radotín, Praha 5, Příbram apod. 

Úřad
 • Pavel Schmidt
publikováno

Trvalý pobyt

Lze zařídit na našem úřadě v úřední hodiny. Je třeba občanský průkaz a prokázání souhlasu majitele nemovitosti (např. nájemní smlouva). Pokud jste vlastník nemovitosti, vše si ověříme sami. 

Úřad
 • OI admin
publikováno

Kontakty

Adresa

Obec Černolice

Hlavní 64
252 10 Černolice

Telefon:            257 711 372
E-mail obce:  
 obec@cernolice.net
E-mail OÚ:       podatelna@cernolice.net
WWW:               https://www.cernolice.net
DS:                    rg5ajw2   
IČ:                     00241113
OKEČ:               75110
CZ-NACE:         841100
CISOB / ZUJ:     539121
 
Bankovní účet: 12621111/0100

Úřad
Obec
 • OI admin
publikováno

Spolek Černolice

Jarní údržba Jedlé zahrady - 27.4.

Dětská skupina V Zahradě přibírá nové děti

Dětská skupina V Zahradě přibírá nové děti pro následující školní rok. Více informací v přiloženém letáku.

Obec
 • OI admin
publikováno

Obecní úřad

2023

Pořízení fotovoltaiky na budovu OÚ v obci Černolice

Obec
 • OI admin
publikováno

Informační e-maily a sms

Popis služby

Obec Informuje je moderní informační systém, který byl zaveden pro zlepšení komunikace mezi obecním úřadem a obyvateli obce. Cílem tohoto systému je poskytovat občanům aktuální informace přímo od zdroje, což zajišťuje rychlý a efektivní přenos důležitých oznámení a novinek.

Uživatelé, kteří se zaregistrují, obdrží notifikační e-maily, případně SMS zprávy pokaždé, když obecní úřad publikuje nové informace. Tato služba je zvláště užitečná pro okamžité informování o mimořádných událostech, plánovaných akcích, změnách v komunálních službách či jiných důležitých oznámeních.

Obec
 • OI admin
publikováno

Volby 2014

Komunálních voleb v obci Černolice se ve dnech 10. - 11. října účastnilo 237 voličů, tj. 82 %. Vzhledem k takto vysoké volební účasti si Český statistický úřad vyžádal po předsedovi a zapisovateli volební komise potvrzení o takto vysoké volební účasti. Počet volených zastupitelů: 9.

Úřad
 • OI admin
publikováno

Od 1239 do 60. let 20. století

1239 - 1945

Zdrojem nejstarších informací je zejména Všenorská kronika, která byla vydána k 900. letům obce Všenory. Až do 20. let 20. století byla totiž historie obcí Černolice a Všenory v mnohém společná. Byly to dokonce doby, kdy Černolice hrály prim a Všenory byly pouhou osadou. I když nejvyšší místní panstvo sídlilo na všenorském statku. "Sláva" Černolic končí ve chvíli postavení železniční trati podél Berounky. Od té doby Všenory vzkvétají do krásy, zatímco Černlice upadají v bukolické zapomnění.

Obec
 • OI admin
publikováno

Od 60. let 20. století

20. století - začátek 60. let/éra ČSSR (zejména ze školní kroniky černolické školy)

I na začátku 60. let je zřejmé, že obec Černolice si zachovává svoji bukolickou podobu. Bojuje s nedostatkem mladých lidí, místní sportovní oddíl je chudý, obec trápí problémy s vodou. Jednou z mála šancí do budoucna je dostavba asfaltové komunikace až do obce, aby jí mohla projíždět pravidelná autobusová linka. Jinak se výstavba odehrává občas i za zvuků budovatelských písní a básniček.

Obec
 • OI admin
publikováno

Obec Černolice

Historie

O vsi (původně Črňlice), je první písemná zmínka v listině kláštera kladrubského z roku 1239. Před rokem 1620 byly Černolice majetkem svatovítské kapituly. Urbář z té doby uvádí: „V té vsi jest krčma výsadní…“ Na počátku 18. století byl vystavěn Nový Dvůr.

Čilý společenský život se zde začíná rozvíjet v roce 1898, kdy je ve vsi založen sbor dobrovolných hasičů, který byl v roce 1925 rozšířen o dramatický divadelní kroužek. V sále pana Antonína Procházky se v následujících letech konají několikrát ročně divadelní představení.

Dalším kulturním centrem Černolic byl hostinec pana Františka Kříže, kde byly pořádány tancovačky a plesy. V roce 1922 se dřívější osada Všenor osamostatňuje. Tohoto roku se zde nalézalo 71 domů, ve kterých žilo 354 obyvatel.

Obec
 • OI admin
publikováno

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Úřad
 • OI admin
publikováno

Obec Černolice

Historie

O vsi (původně Črňlice), je první písemná zmínka v listině kláštera kladrubského z roku 1239. Před rokem 1620 byly Černolice majetkem svatovítské kapituly. Urbář z té doby uvádí: „V té vsi jest krčma výsadní…“ Na počátku 18. století byl vystavěn Nový Dvůr.

Čilý společenský život se zde začíná rozvíjet v roce 1898, kdy je ve vsi založen sbor dobrovolných hasičů, který byl v roce 1925 rozšířen o dramatický divadelní kroužek. V sále pana Antonína Procházky se v následujících letech konají několikrát ročně divadelní představení.

Dalším kulturním centrem Černolic byl hostinec pana Františka Kříže, kde byly pořádány tancovačky a plesy. V roce 1922 se dřívější osada Všenor osamostatňuje. Tohoto roku se zde nalézalo 71 domů, ve kterých žilo 354 obyvatel.

Obec
 • OI admin
publikováno

Kontakty

Adresa

Obec Černolice

Hlavní 64
252 10 Černolice

Telefon:            257 711 372
E-mail obce:  
 obec@cernolice.net
E-mail OÚ:       podatelna@cernolice.net
WWW:               https://www.cernolice.net
DS:                    rg5ajw2   
IČ:                     00241113
OKEČ:               75110
CZ-NACE:         841100
CISOB / ZUJ:     539121
 
Bankovní účet: 12621111/0100

Úřad
Obec
publikováno
Úřad
publikováno

Prohlášení o přístupnosti

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

publikováno

Základní informace

Obecní úřad

Obecní úřad je vám k dispozici v úředních hodinách, kdy si zde můžete vyřídit všehny potřebné věci.

Úřad
publikováno

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad
publikováno

Chci zařídit

Tato sekce má poskytovat řešení životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě.

Úřad
publikováno

Elektronická podatelna

Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím níže uvedeného formuláře, e-mailové zprávy nebo na technickém nosiči dat (usb flash). Nosič můžete doručit do podatelny Obecního úřadu v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Poznámka: v případě elektronického podpisu nutno používat zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz .

Adresa elektronické podatelny: email

Úřad
 • Pavel Schmidt
publikováno

Trvalý pobyt

Lze zařídit na našem úřadě v úřední hodiny. Je třeba občanský průkaz a prokázání souhlasu majitele nemovitosti (např. nájemní smlouva). Pokud jste vlastník nemovitosti, vše si ověříme sami. 

Úřad
publikováno

Czech Point

Co je to Czech POINT

Český  Podací  Ověřovací  Informační  Národní  Terminál,  je projektem,  který by  měl  zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

Úřad
 • OI admin
publikováno

Informační e-maily a sms

Popis služby

Obec Informuje je moderní informační systém, který byl zaveden pro zlepšení komunikace mezi obecním úřadem a obyvateli obce. Cílem tohoto systému je poskytovat občanům aktuální informace přímo od zdroje, což zajišťuje rychlý a efektivní přenos důležitých oznámení a novinek.

Uživatelé, kteří se zaregistrují, obdrží notifikační e-maily, případně SMS zprávy pokaždé, když obecní úřad publikuje nové informace. Tato služba je zvláště užitečná pro okamžité informování o mimořádných událostech, plánovaných akcích, změnách v komunálních službách či jiných důležitých oznámeních.

Obec
 • OI admin
publikováno

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Úřad
 • OI admin
publikováno

Od 1239 do 60. let 20. století

1239 - 1945

Zdrojem nejstarších informací je zejména Všenorská kronika, která byla vydána k 900. letům obce Všenory. Až do 20. let 20. století byla totiž historie obcí Černolice a Všenory v mnohém společná. Byly to dokonce doby, kdy Černolice hrály prim a Všenory byly pouhou osadou. I když nejvyšší místní panstvo sídlilo na všenorském statku. "Sláva" Černolic končí ve chvíli postavení železniční trati podél Berounky. Od té doby Všenory vzkvétají do krásy, zatímco Černlice upadají v bukolické zapomnění.

Obec
 • OI admin
publikováno

Od 60. let 20. století

20. století - začátek 60. let/éra ČSSR (zejména ze školní kroniky černolické školy)

I na začátku 60. let je zřejmé, že obec Černolice si zachovává svoji bukolickou podobu. Bojuje s nedostatkem mladých lidí, místní sportovní oddíl je chudý, obec trápí problémy s vodou. Jednou z mála šancí do budoucna je dostavba asfaltové komunikace až do obce, aby jí mohla projíždět pravidelná autobusová linka. Jinak se výstavba odehrává občas i za zvuků budovatelských písní a básniček.

Obec
 • OI admin
publikováno

Volby 2014

Komunálních voleb v obci Černolice se ve dnech 10. - 11. října účastnilo 237 voličů, tj. 82 %. Vzhledem k takto vysoké volební účasti si Český statistický úřad vyžádal po předsedovi a zapisovateli volební komise potvrzení o takto vysoké volební účasti. Počet volených zastupitelů: 9.

Úřad
 • Pavel Schmidt
publikováno

Další plány a vize

Veřejná diskuse o podobě centra obce 15.6.2022

Diskuse se ve středu 15.6. účastnila asi desítka místních občanů. Autorky krajinářské studie Yuliana Kostyunichevá a Anna Veselá představily detailně svůj projekt. Dalším kroke, který obec musí provést, je zpracování dopravní studie kvůli parkovacím místům. Teprve poté může dojít ke konkrétnímu naplňování představ o centru.

Úřad
 • OI admin
publikováno

Spolek Černolice

Jarní údržba Jedlé zahrady - 27.4.

Dětská skupina V Zahradě přibírá nové děti

Dětská skupina V Zahradě přibírá nové děti pro následující školní rok. Více informací v přiloženém letáku.

Obec
 • 10
publikováno

Rozsvícení vánočního stromu

U obecního úřadu v neděli 27. listopadu navečer byly zahájeny adventní svátky. Žáci Easy Speak zazpívaly vánoční písně a písněmi pokračovala i Miriam Wolfová z pořádajícího Spolku Černolice.

 • OI admin
 • 12
publikováno

Nové umělecké artefakty v obci

Díky výborné spolupráci vedení obce s uměleckým vedením restaurace Vystřelené oko v Praze na Žižkově získala obec čtyři nové umělecké artefakty. Jeden je umístěn u Dolní nádrže, druhý u vchodu obecního úřadu a dva v parku. V parku již v minulosti dva artefakty byly umístěny, ale bohužel činností místních vandalů byly postupně zničeny.

Obec

ZO dne 3. listopadu 1992

Úřadovna OÚ se přemístí do místnosti po bytu paní Jakešové, volná se nabídne firmě Intertaz k vybudování prodejny potravin. Kolaudace sportovních kabin na hřišti.

ZO dne 12. února 1999

Koncept územního plánu připraven pro jednání se stavebním úřadem v Mníšku pod Brdy. Firma Gate 7 připravila smlouvu o předání inženýrských sít, komunikací, vrtu. Uvolnění finančních příspěvků na rozšíření veřejného osvětlení. Schválen záměr pojmenovat 15 ulic, starosta pověřen zajištěním výroby cedulí.

ZO dne 30. srpna 2001

Pokračující prodej pozemků v Potocích. Schálen návrh, aby v budově OÚ vznikl služební byt. Kancelář úřadu se přestěhuje do prostor bývalé prodejny. Souhlas se vznikem Svazku obcí Mníšeckého regionu a se zrušením Zájmového sdružení právnických osob Mníšecký region.

ZO dne 25. června 2008

ZO č. 15: Starosta se stal uvolněnou funkcí. Schválen výhled investic pro rok 2009, konkrétní výhled se na úřadě nenajde. Odmítnuto navýšení koeficientu daně z nemovitosti. Starosta dostal od ZO pověření na schvalování výjimek ze stavební uzávěry pro schvalování drobných staveb a plotů. Schválena smlouva s firmou Novadus na opravu požární nádrže. Podána žádost na výjimku pro čerpání vody s vyšším obsahem rtuti. Projednán investiční výhled na rok 2009. Informace o kvalitě vody. Všechny body bez podrobností.

Zastupitelstvo obce č. 7 dne 4. června 2014

Hlavním bodem bylo schválení závěrečného účtu a účetní závěrky. Většina výhrad auditora jde na vrub toho, že zastupitelstvo za vedení úřadujícího starosty Antonína Zdeborského odmítlo se závěry auditora vůbec zabývat. Výsledkem takového počínaní bylo, že zastupitelstvo nejenom neschválilo audit v zákonném termínu, ale ani k němu nepřijalo nápravná opatření. Audit za rok 2012 tak skončil kvůli nečinnosti zastupitelstva obce s vážnými výhradami. Takové výhrady stěžují pozici obce při jednání o získání úvěrů a dotací.

2017, 2. června: 27. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body:  - diskuse o divokých prasatech - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 - závěrečný účet za rok 2016 - dohoda o narovnání a spolupráci s Řádem křižovníků - úprava okolí obecního úřadu - zřízení školy, příp. mateřské školky

2021, 20. prosince: 22. zasedání ZO

Hlavní body programu
- rozpočet pro rok 2022 (detaily viz Obecní úřad - Finance - Rozpočtové dokumenty)
- vodné, stočné pro rok 2022,
- projekt Svazkové ZŠ.