Vítejte na stránkách obce Obec Černolice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Odpadové hospodářství

Poplatky pro rok 2024 (vč. psů)

Komunální odpad: 950 Kč/rok. Výše poplatku za jednu osobu s trvalým pobytem v obci, stejná výše poplatku platí pro majitele nemovitosti bez přihlášených občanů. 

Bioodpad: 925 Kč/rok. Svoz bioodpadu začíná v pátek 29.3.2024

Pes: 1. á 200 Kč/rok, za každého dalšího 250 Kč/rok.
Slevy z výše uvedených polatků najdete v příslušné vyhlášce obce.
Splatnost uvedených poplatků je do konce dubna 2024.
Číslo účtu pro platbu je 12621111/0100, variabilní symbol je čp/če nemovitosti.

Poplatky pro rok 2023 (vč. psů)

Splatnost poplatků (komunál): 30. dubnaPo tomto datu jsou nedoplatky penalizovány.
Komunální odpad
. Sazba poplatku pro poplatníka činí 900 Kč/rok za osobu nebo nemovitost bez osoby přihlášené k trvalému pobytu. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku a to na účet obce 12621111/0100, variabilní symbol číslo popisné/evidenční. V úřední hodiny lze platit v hotovosti. Více informací v přiloženém souboru.
Bioodpad (dobrovolné). Poplatek na celou sezónu (tj. od začátku dubna) a nádobu 240 l je 796 Kč. Poplatky na kratší dobu sdělí OÚ.
Poplatky za psy: Za prvního psa 150 Kč, každý další 200 Kč / rok. 

Plán svozu speciálních odpadů v roce 2023

Nebezpečný odpad:
- 25.3. (jaro) a 4.11. (podzim).
Velkoobjemový odpad:
- 24.-26.3. (jaro) a 3.-5.11. (podzim).

Bioodpad

Kontejner na bioodpad je umístěn vedle hřbitova, přístup k němu je možný každou neděli od 9 do 11hod.
Známky na placený nadstandardní svoz bio popelnic (240 l)  lze zakoupit na OÚ. Svozový den je lichý pátek.

Plán svozu speciálních odpadů v roce 2022

Nebezpečný odpad:
- 26.3. (jaro) a 29.10. (podzim).
Velkoobjemový odpad:
- 25.-27.3. (jaro) a 28.-31.10. (podzim).

Umístění nádob na tříděný odpad

Nádoby na tříděný odpad jsou v obci umístěny takto:  
- křižovatka ulic Hlavní a K Parku: jedlý olej a tuk, kov, sklo, plast, papír
- křižovatka ulic Hlavní a Pod Školou: sklo, plast, papír
- křižovatka ulic K Chatám a Borůvková: sklo, plast, papír
- křižovatka ulic Pod Skalami a Mezi Zahrádkami: sklo, plast, papír 
- ulice U Hřiště, pozemek vedle hřbitova: bio odpad

2022 1.února: Přehled svezeného odpadu 2021

V příloze naleznete celkový přehled objemu svezeného odpadu po kategoriích za rok 2021. 
Příjmy na odstraňování odpadů byly: z poplatků 435.976 Kč a Ecocom 175.868 Kč
Výdaje na odpady byly: nebezpečný 11.796 Kč, komunál 537.174 Kč a tříděný 128.682 Kč

2021 1.února: Poplatky za odpady

Sazba poplatku pro poplatníka činí 700 Kč/rok za osobu nebo nemovitost bez osoby přihlášené k trvalému pobytu. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku a to na účet obce 12621111/0100, variabilní symbol číslo popisné/evidenční. V úřední hodiny lze platit v hotovosti. Více informací v přoloženém souboru. 

2016, březen-duben: VŘ stání odpadu

- 09.03. - VŘ na stání odpadu (ZO č. 10-11),
- 20.04. - VŘ na odpad (ZO č. 7).

2016, 27. ledna VŘ na provozovatele odpadu

- 27.01. - jednání ZO (bod č. 9).

2011, 10. listopadu - soutěž na svoz odpadu vyhrála firma AVE

Kvůli jediné přihlášce bylo 1. kolo soutěže zrušeno bez otevirání obálek. Zhruba v horizontu 14 až 21 dní bude vyhlášeno druhé ve snaze dát šanci více účastníkům.
Do 2. kola se přihlásila opět firma AVE a také firma Komwag. Nakonec byla vrána na základě nabídnuté ceny firma AVE.

publikováno: 3. 6. 2024 15:17, Pavel Schmidt

Novinky z Úřadu

  • Pavel Schmidt

Profil zadavatele

V podřízených složkách jsou zobrazeny odkazy na Profil zadavatele a Seznam smluv obce Černolice

Úřad
  • Pavel Schmidt

Další plány a vize

Veřejná diskuse o podobě centra obce 15.6.2022

Diskuse se ve středu 15.6. účastnila asi desítka místních občanů. Autorky krajinářské studie Yuliana Kostyunichevá a Anna Veselá představily detailně svůj projekt. Dalším kroke, který obec musí provést, je zpracování dopravní studie kvůli parkovacím místům. Teprve poté může dojít ke konkrétnímu naplňování představ o centru.

Úřad
  • Pavel Schmidt

Pomoc v nouzi

Linka tísňového volání112
 Hasiči150 
 Záchranná služba155
 Policie158
 Záchranná služba Řevnice

257 721 555
257 721 666
257 721 777
Policie ČR Mníšek
974 882 720
737 736 581
Městská policie Mníšek318 541 938
Hasiči Dobřichovice257 711 730
Hasiči Řevnice150
Poruchy elektřiny ČEZ
 840 850 860
840 840 840 
Poruchy vody a kanalizace AquaConsult724 005 900
Úřad
Obec