Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí
Linka záchranné služby

2018, 14. prosince: Výsledky jednání ZO ze dne 13.12.

Hlavní body:
- rozpočet pro rok 2019 (detaily rozpočtu v rubrice Obecní úřad - Rozpočet),
- podání tří žádostí o dotaci.

Rozpočet pro rok 2019 je schodkový, přičemž schodek je kryt příjmy z minulých let:
Příjmy   6,831 mil. Kč
Výdaje  7,404 mil. kč
Saldo   -0,574 mil.Kč

Plánované hlavní investiční výdaje v roce 2019:
- investice a opravy vodovodu a kanalizace á 500 tis. Kč
- mateřské školy á 450 tis. Kč
- budování společenského centra v obecním parku á 350 tis. Kč (žádost o dotaci 300 tis. Kč)
- rekonstrukce Jezírka v parku á 500 tis. Kč (žádost o dotaci 1,3 mil. Kč)
- oprava komunikací, zejména ulice Ke Kříži á 340 tis. Kč (žádost o dotaci 500 tis. Kč)
- rekonstrukce autobusových zastávek á 500 tis. Kč

2018, 26. listopadu: Investice - výsledek ankety

Vážení občané.
V posledním čísle Šance jsme se vás ptali na to, jaké investici v naší obci dáváte prioritu vy, občané Černolic. Obdrželi jsme celkem 12 vyplněných dotazníků. Ty jsme vyhodnotili. Jako nejdůležitější investici jste vybrali vybudování vodovodu a kanalizace, na druhém místě pak výstavbu společenské centra s hospodou. Podrobné vyhodnocení naleznete v příloze.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.